Tập huấn Khung Trường học An toàn trong PCTT của Bộ GD&ĐT

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 17-20/5/2022, tham gia lớp có đại diện giáo viên và các thành viên Ban Phòng chống thiên tai trường học thuộc 04 trường Tiểu học cơ sở và 03 trường Trung học cơ sở thuộc xã Phú Diên và xã Phú Gia, huyện Phú Vang.

  

 

  

Một số hình ảnh họat động tập huấn

Mục tiêu của lớp tập huấn là trang bị các kiến thức về xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định Khung Trường học An toàn trong phòng chống thiên tai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hướng đến xây dựng kiến thức, kỷ năng để bảo vệ an toàn cho các em học sinh - đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai.

Văn phòng Ban Chì huy PCTT và TKCN tỉnh

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE