Văn bản QPPL

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 7907/BNN-TCTL Về việc góp ý kiến cho 03 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy lợi Bộ NN&PTNT
2 1304/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chính phủ
3 1303/QĐ-TTg Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 03/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chính phủ
4 5301/UBND-NN V/v giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh
5 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Chính phủ
6 30/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chính phủ
7 3066/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền, trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt , đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên huế đến năm 2020 UBND tỉnh
8 166/KH-UBND Ứng phó sự cố cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2016 – năm 2020 UBND tỉnh
9 149/KH-UBND Kế hoạch Ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh
10 94/TB-PCTT Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị có tàu, cano tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
11 134/KH-UBND Kế hoạch Ứng phó sự cố sập đổ các mỏ lộ thiên và hầm lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 UBND tỉnh
12 90/TB-PCTT Thông báo Về việc phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh
13 1955/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 UBND tỉnh
14 1877/QĐ-UBND Quyết dịnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh
15 16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận hành và đmả bảo an toàn cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện UBND tỉnh
1

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ

Tin phát lúc 14h00 ngày 16/10/2017


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương 

LIÊN KẾT WEBSITE