Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 114/CT-TWPCTT Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lữ năm 2017 khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Ban Chỉ đạo TW về PCTT
2 108/PCTT V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa bão, lụt năm 2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế

Cơn bão số 10 (DOKSURI) 11h00 ngày 15/9


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TW

LIÊN KẾT WEBSITE