Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 121/BXD-QLN V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện dự án Hợp phần 1- Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão lụt Bố Xây Dựng
2 106/PCTT V/v rà soát cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
3 3464/UBND-NN V/v triển khai xây dựng huyện, xã điển hình về phòng chống thiên tai UBND tỉnh
4 CV 84/PCTT V/v rà soát cập nhật phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
5 51/BXD-QLN V/v Hướng dẫn thực hiện dự án thành phần 1- Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão lụt thuộc dự án do Quỹ khí hậu xanh (GCF ) tài trợ Bố Xây Dựng
6 34/PCTT V/v triển khai thực hiên Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
7 252/PCTT Công văn 252/PCTT V/v tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
8 228/PCTT Công văn số 228/PCTT V/v điều tra ngập lụt trong đợt mưa lũ 03/11 đến 09/11 trên địa bàn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
9 23/CT-UBND Chỉ thị Về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt Ủy ban nhân dân tỉnh
10 114/CT-TWPCTT Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2017 khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Ban Chỉ đạo TW về PCTT
11 108/PCTT V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa bão, lụt năm 2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
12 Thông báo số 21/TB-GCF Thông báo số 21/TB-GCF Về việc Tuyển chọn ứng viên làm việc tại Ban QLDA thành phần tỉnh Thừa Thiên Huế “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu Xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc

Hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai 13/10/2018

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm làm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai. ASEAN cũng lấy ngày này là ngày Quản lý thiên tai ASEAN, để kêu cộng đồng trên toàn thế giới nâng cao nhận thức và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.
Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm nay có chủ đề “Giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai”

 

LIÊN KẾT WEBSITE