Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 CV 84/PCTT V/v rà soát cập nhật phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
2 34/PCTT V/v triển khai thực hiên Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
3 252/PCTT Công văn 252/PCTT V/v tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
4 228/PCTT Công văn số 228/PCTT V/v điều tra ngập lụt trong đợt mưa lũ 03/11 đến 09/11 trên địa bàn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
5 23/CT-UBND Chỉ thị Về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt Ủy ban nhân dân tỉnh
6 114/CT-TWPCTT Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2017 khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Ban Chỉ đạo TW về PCTT
7 108/PCTT V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa bão, lụt năm 2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Thông báo số 21/TB-GCF Thông báo số 21/TB-GCF Về việc Tuyển chọn ứng viên làm việc tại Ban QLDA thành phần tỉnh Thừa Thiên Huế “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu Xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2018)

LIÊN KẾT WEBSITE