Tin tức sự kiện

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 36/CT-TWPCTT Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai Ban Chỉ đạo TW về PCTT
2 Góp ý dự thảo Kế hoach phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế 2020-2025 Góp ý dự thảo Kế hoach phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế 2020-2025
3 Quyết định 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 Quyết định 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích PCTT cấp xã Ban Chỉ đạo TW về PCTT
4 43/PCTT V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
5 1669/UBND-NN V/v công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 UBND tỉnh
6 24/PCTT Báo cáo công tác chỉ đạo ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
7 10/QĐ-PCTT Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
8 27 /CT-UBND CHỈ THỊ số 27/CT-UBND ngày 28/12/2019 Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 UBND tỉnh
9 8043/UBND-NN V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 UBND tỉnh
10 132/TWPCTT V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 Ban Chỉ đạo TW về PCTT
11 130/TWPCTT Công văn số 130/TWPCTT V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 Ban Chỉ đạo TW về PCTT
12 250/TB-PCTT Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh các gói thầu mua sắm trang thiết bị để phục vụ xây dựng tỉnh điển hình về Phòng chống thiên tai Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
13 207/KH-UBND V/v tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn năm 1999 UBND tỉnh
14 Thông báo số 175/TB-PCTT ngày 25/7/2019 V/v phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Thông báo số 175/TB-PCTT ngày 25/7/2019 V/v phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
15 72/PCTT CV số 72/PCTT V/v chủ động triển khai phòng, chống nắng nóng và dông lốc, sét Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
1

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE