Báo cáo số 14/BC-PCTT Về tình hình triển khai công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (tính đến ngày 14/2/2020)

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE