Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

Ngày 04/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 4375/UBND-NN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 là “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai” nhằm mục tiêu tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong tháng 5/2024, tập trung trong tuần lễ từ ngày 15-22/5/2024 với các nội dung cụ thể, thiết thực:

Các sở, ban ngành, địa phương, đoàn thể chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp của ngành, đơn vị, địa phương; đưa tin, đăng bài tuyên truyền nâng cao trách nhiệm về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan đơn vị, nhiệm vụ của địa phương; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai, truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai và một số hoạt động hưởng ứng khác. Khẩn trương ban hành và phổ biến kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương đến cán bộ công nhân viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn nắm rõ để chủ động tham gia.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường thời lượng đưa tin, bài viết, phóng sự về công tác phòng chống thiên tai trên hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh, báo chí và mạng xã hội về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; phổ biến các tài liệu truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cung cấp.

Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo đa dạng các hình thức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên thông qua hình thức hoạt động ngoại khóa lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai; tổ chức dạy bơi, các giải bơi truyền thống của ngành Giáo dục, Đại học Huế, cuộc thi “Rung chuông vàng” về giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu; tập huấn về trường học an toàn; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan, đơn vị, trường học,…

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND các các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia, treo pa nô, băng rôn chào mừng Tuần lễ Quốc gia và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2024)