Ban hành tạm thời Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/8/2021 về việc ban hành tạm thời Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

 

Thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang trở thành “thách thức kép” có khả năng tàn phá nặng nề với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Thực tế tại nhiều nước như Indonexia, Ấn độ và một số nước Châu Âu vừa qua khi “khủng hoảng kép” do dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành thì xảy ra thiên tai lớn như Bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất… đã gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Với những kinh nghiệm mang tính toàn cầu, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) đã tiên phong cùng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai phát hành các tài liệu góp phần hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân và cho lực lượng phòng chống thiên tai trước “thách thức kép” đang là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo với 02 mục tiêu lớn nhất là giảm thiểu thiệt hai do thiên tai và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, lây lan nhanh, mạnh trong cộng đồng tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong khi mùa mưa bão đang đến. Việc hướng dẫn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai chuẩn bị, có phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh, đảm bảo an toàn người dân, cho lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ cứa nạn góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ là hết sức cần thiết.

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tổ chức UNICEF đã xây dựng “Sổ tay Hướng dẫn Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19”. Sổ tay tập trung hướng dẫn địa phương xây dựng phương án ứng phó, thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, trách nhiệm nhiệm vụ của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở; chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan, lực lượng liên quan thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai và phòng chống dịch tại địa phương; bổ sung nội dung phòng chống dịch bệnh trong thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai.

Cuốn Sổ tay hướng dẫn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh đảm bảo an toàn người dân trước thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.Cụ thể:

  • Cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh giúp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương, các lực lượng phòng chống thiên tai nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh.
  • Chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan, lực lượng phòng chống dịch bệnh thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai, phòng chống dịch tại địa phương.
  • Chủ động đưa các nội dung phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịch bản, kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.
  • Hướng dẫn nhiệm vụ thường xuyên, trước, trong và sau thiên tai của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh

Quyết định ban hành tạm thời tại đây

Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại đây

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE