Tài liệu truyền thông hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia về PCTT và 75 năm ngày truyền thống PCTT

Tài liệu truyền thông hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia về PCTT và 75 năm ngày truyền thống PCTT, gồm:

1. Băng rôn, back ground, standee hưởng ứng TLCQG PCTT và 75 năm truyền thông

https://drive.google.com/drive/folders/13C3wbl1Yd63pvc-DWJIm-M15yw8vumFe?usp=sharing

2. Các ký sự về PCTT

https://drive.google.com/drive/folders/1e9ZFPxBPvjdZKgS8KWa0AjxF_MQLIEOS?usp=sharing

3.  Phim Tổng kết PCTT năm 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1SQry1R0LvQTZDRDrpncCpn0UVMLPZ0OL?usp=sharing

4. Phim 75 năm công tác PCTT

https://drive.google.com/drive/folders/1vzQfDxibU-FfdQb-vrwI1LpV_9B9KKOI?usp=sharing

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE