Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Quyết định số: 1893/QĐ-UBND  Về việc thành lập Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem file đính kèm

- Quyết định số :115/QĐ-PCTT Về việc Về việc phê duyệt danh sách thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem file đính kèm

- Thông báo số : 275/TB-PCTT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem file đính kèm


 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE