Tin tức sự kiện

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 107/QĐ-PCTT Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
2 03/QĐ-PCTT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
3 215/TB-PCTT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
4 271/TB-PCTT Về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị có tàu, ca nô tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
5 115/QĐ-PCTT Về việc phê duyệt danh sách thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE