TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày hôm qua (18/6), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây đang phát triển trở lại, nên ở Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại Huế 35.2 oC, độ ẩm thấp nhất 58%; Nam Đông 35.3 độ C, độ ẩm thấp nhất 54%.
Dự báo: Ngày hôm nay (19/6), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại các địa phương cụ thể như sau:
- Vùng đồng bằng và thành phố Huế: Nhiệt độ cao nhất 35.0- 36.0oC; độ ẩm thấp nhất 50- 60%.
- Vùng Núi Nam Đông: Nhiệt độ cao nhất 35.0- 37.0oC; độ ẩm thấp nhất 50- 60%.
- Vùng núi A Lưới: Nhiệt độ cao nhất 30- 32oC; độ ẩm thấp nhất 55- 65%.
Thời gian có nhiệt độ trên 35oC xảy ra trong khoảng từ 11h00- 15h00 trong ngày.
Trong 48- 72 giờ tới: Nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35.0- 37.0 oC, có nơi trên 37.0oC.
Tin phát lúc: 09h30.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

LIÊN KẾT WEBSITE