Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Ngày 27/5/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 190/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên phải được quán triệt của cấp ủy, chính quyền và người dân. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành, địa phương chú trọng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai" đồng bộ, hiệu quả, theo dõi chặt chẽ, sát tình hình, không được chủ quan. Rà soát phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng vật tư ứng phó theo tinh thần "bốn tại chỗ". Quan tâm các giải pháp về công trình, phi công trình bảo đảm cần thiết trong phòng chống thiên tai.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các Bộ ngành liên quan  tiếp tục làm tốt công tác dự báo, cập nhật các vùng sạt lở, trượt đất đá; triển khai phương án bảo đảm an toàn đường sắt, đường thủy và đường bộ; xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý liên hồ chứa; xử lý vấn đề quy hoạch đồng bộ, nhất là khu đô thị bị úng ngập, quy hoạch vùng, điểm dân cư nông thôn. Đồng thời làm tốt công tác truyền thông, giáo dục phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai...

Tải toàn văn Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: 

Tải file tại đây

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

LIÊN KẾT WEBSITE