Quyết định số 26 /2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế

STT Tên tệp tin Tải về
1 Quyết định số 26 /2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế (File PDF) Tải về
2 QUY ĐỊNH nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm theo quyết định số 26 /2020/QĐ-UBND) Tải về
3 Phụ lục kèm theo Quyết định số 26 /2020/QĐ-UBND Tải về 

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE