VĂN PHÒNG BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NHÂN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chiều 20/3/2020, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và phòng chống dịch Covid-19.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19. Đợt vận động ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 kéo dài trong 45 ngày, từ ngày 18/3 đến hết ngày 30/4/2020.

Toàn thể CBCCVC Văn phòng hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân bị hạn hán, xâm nhập mặn và ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Phương thức đóng góp:
1. Hình thức nhắn tin: CV n gửi 1407 (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn chúng ta đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100).
2. Hình thức ủng hộ 01 ngày lương: sẽ trích 01 ngày lương để gửi đến tài khoản ủng hộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

"Những hành động nhỏ tiếp thành sức mạnh xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, nhân ái và an toàn"

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE