TREO BĂNG RÔN, PANO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

Nhằm triển khai hưởng ứng Quốc gia Phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 11/QGPCTT ngày 24/4/2023, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức treo băng rôn, pano hưởng ứng tuần lễ quốc gia pctt năm 2023.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Trong tháng 5/2023, tập trung trong Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai từ ngày 15-22/5/2023.

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2023: “Từ ứng phó đến hành động sớm”.