Lệnh vận hành số 391/LVH-PCTT ngày 21/10/2022 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN

Bài viết liên quan

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE