Kế hoạch 166/KH-UBND Về việc Ứng phó sự cố cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2016 – năm 2020

Tải file đính kèm


Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Bài viết liên quan

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ