Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bài viết liên quan

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE