Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng tại các xã vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên chịu tác động của các loại hình thiên tại, đặc biệt là bão và lụt. Dự án Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ Luxembourg và Chính phủ Luxembour tài trợ đã hỗ trợ xây dựng Hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng (CBEWS) tại 7 xã: Lộc Điền, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), xã Phú Diên, Phú Gia và Vinh Xuân (huyện Phú Vang), xã Quảng Thành và Quảng Công (huyện Quảng Điền). Hoạt động xây dựng Hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng nhằm cung cấp thông tin sớm về các tình huống khẩn cấp của thiên tai (bão, lụt) nhằm giúp cho người dân chuẩn bị tốt hơn cho việc ứng phó khẩn cấp, từ đó giảm thiểu các thiệt hại và mất mát do thiên tai gây ra.

Trong khuôn khổ hoạt động này, Dự án đã phối hợp cùng Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế và  Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lộc, Phú Vang và Quảng Điền tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ chủ chốt, đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và cấp thôn; tập huấn lãnh đạo xã, thôn về sử dụng hệ thống cảnh báo sớm, xử lý thông tin cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó thiên tai; tổ chức truyền thông về phòng chống thiên tai đến cộng đồng. Dự án cung cấp cung các trang thiết bị phòng chống thiên tai cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã và đội xung kích xã và thôn như áo phao, áo quần mưa, đèn pin, cưa máy, máy phát điện, loa cầm tay, thuyền cano cứu hộ,… và xây dựng các biển cảnh báo, cột thủy chí, cọc tiêu,… tại các vùng ngập lụt, nguy hiểm.

Hoạt đồng Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng đã góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho chính các xã và cộng đồng tham gia dự án.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ