Thông báo số 76/TB-PCTT ngày 15/4/2021 Về việc Cảnh báo, ứng phó với không khí lạnh, dông lốc , gió mạnh trên biển

Bài viết liên quan

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ