Thừa Thiên Huế phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

      Để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phân bổ không thu tiền 23 nhà bạt loại 16,5m2; 398 áo phao cứu sinh; 3000 phao tròn cứu sinh; 01 Thiết bị chữa cháy đồng bộ; 01 Máy phát điện; 01 Thiết bị khoan cắt; 01 Xuồng ST-660; 01 Xuồng ST-750 theo Quyết định số 406/QĐ-UB ngày 12/8/2017. Trên cơ sở số lượng hàng được cấp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 6505/UBND-NN ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ cơ số hàng này cho 20 đơn vị, địa phương trong tỉnh quản lý, sử dụng để phục vụ cho công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. UBND tỉnh đã giao cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức tiếp nhận và phân bổ hàng dự trữ này cho các đơn vị, địa phương.

Ảnh : Nhân viên của Văn phòng đang kiểm tra, sắp xếp hàng dự trữ PCTT

        Từ ngày 26/9 đến 02/10/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã bắt đầu cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và đơn vị thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn trong tỉnh gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Cảng cá tỉnh... Dưới đây là một số hình ảnh cấp phát hàng dự trữ cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Ảnh :Phân bô hàng dự trữ PCTT cho các đơn vị, địa phương

         Qua thống kê, tính từ năm 2011 đến nay, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã cấp phát không thu tiền cho tỉnh Thừa Thiên Huế tổng cộng 8 xuồng ca nô cứu hộ; 348 nhà bạt; 18.637 phao cứu sinh các loại, 4 bộ thiết bị chữa cháy, 01 máy phát điện và 01 thiết bị khoan cắt. Hầu hết các trang thiết bị này đã được phân bổ cho các địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm cho thấy, các trang thiết bị này đang được bảo quản và sử dụng tốt, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh về Phân bổ hàng dự trữ PCTT cho các đơn vị địa phương :

                               Xuồng ST-750 được bàn giao cho Chi cục Thủy sản

              Thiết bị khoan cắt chuyên dụng được bàn giao cho Cảnh sát PCCC tỉnh


Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2018)

LIÊN KẾT WEBSITE