Công văn số 132/PCTT ngày 01/7/2021 V/v phổ biến , triển khai phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai , xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020-2025"

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE