Thông báo số 25/TB-PCTT V/v Cảnh báo, ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh trên biển

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE