Thông báo số 17/TB-PCTT V/v Cảnh báo, ứng phó với không khí lạnh tăng cường

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE