THÔNG BÁO/CẢNH BÁO

1/ MƯA:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ ngày 28/11 đến ngày 01/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến:150-300mm, có nơi trên 400mm/đợt.

2/ MỰC NƯỚC CÁC SÔNG LÚC 7h 27/11/2020:
+ Sông Hương : 0,5m < Báo Động I 0,5m.
+ Sông Bồ: 1,10m < Báo Động I 0,4m.

3/ MỰC NƯỚC CÁC HỒ LÚC 7h 27/11/2020:
+ Hương Điền: +55,28m (DBT58m)
Lưu lượng đến hồ: 211 m3/s; Lưu lượng điều tiết về hạ du : 188 m3/s
+ Bình Điền: +81,97m (DBT85m)
Lưu lượng đến hồ: 46 m3/s; Lưu lượng điều tiết về hạ du :59 m3/s
+ Tả Trạch: +43,96m (DBT45m)
Lưu lượng đến hồ: 171 m3/s; Lưu lượng điều tiết về hạ du : 90 m3/s

4/THÔNG BÁO ĐIỀU TIẾT:
+ Hồ thủy điện Bình Điền: Điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-450m3/s, thường xuyên theo dõi mực nước sông Hương tại trạm Kim Long để điều chỉnh lưu lượng điều tiết khống chế mực nước Sông Hương < 1,7m.

+ Hồ Tả Trạch: Điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-550m3/s, thường xuyên theo dõi mực nước sông Hương tại trạm Kim Long để điều chỉnh lưu lượng điều tiết khống chế mực nước Sông Hương < 1,7m.

+ Hồ thủy điện Hương Điền: Điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-550m3/s, thường xuyên theo dõi mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để điều chỉnh lưu lượng điều tiết khống chế mực nước sông Bồ < 2,7m.

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE