🆘CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC SỐ 1601/CĐ-TTG NGÀY 14/11/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẬP TRUNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP BÃO SỐ 13🆘

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE