Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 34/PCTT V/v triển khai thực hiên Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
2 252/PCTT Công văn 252/PCTT V/v tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
3 228/PCTT Công văn số 228/PCTT V/v điều tra ngập lụt trong đợt mưa lũ 03/11 đến 09/11 trên địa bàn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
4 23/CT-UBND Chỉ thị Về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt Ủy ban nhân dân tỉnh
5 114/CT-TWPCTT Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2017 khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Ban Chỉ đạo TW về PCTT
6 108/PCTT V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa bão, lụt năm 2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế

LIÊN KẾT WEBSITE