Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 228/PCTT Công văn số 228/PCTT V/v điều tra ngậplụt trong đợt mưa lũ 03/11 đến 09/11 trên địa bàn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
2 23/CT-UBND Chỉ thị Về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt Ủy ban nhân dân tỉnh
3 114/CT-TWPCTT Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2017 khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Ban Chỉ đạo TW về PCTT
4 108/PCTT V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa bão, lụt năm 2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 14)

Tin phát lúc 5h00 ngày 18/11/2017


Trung tâm dự báo KTTV TW

LIÊN KẾT WEBSITE